O nas

Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli powstała w 1956 r. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1, prowadzonego przez Gminę Paprotnia.

Pracownicy:
Agnieszka Chodowiec –dyrektor
Beata Kąkol – główna księgowa

Biblioteka posiada 13223 egzemplarzy (stan na 31 grudnia 2019 r.)
W godzinach pracy biblioteki można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

Biblioteka czynna:
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00
Sobota 8.00 – 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli
ul. Unitów Podlaskich 35
08 – 107 Paprotnia
e –mail: biblioteka@paprotnia.pl
strona www: http://holubla.bibliotekimazowsza.pl